Ironiskt nog ett 7 000-teckens inlägg om… – Procrastination and blocking av Robert Boice

Frustration (was: threesixtyfive | day 244)

Boken Procrastination and blocking är egentligen inte till för att hjälpa någon med sagda problem mer än möjligtvis indirekt genom att informera forskare och terapeuter var forskningen om prokrastinering och skrivkramp står 1996 när boken kommer ut.

Den förmedlar dock en hård bild av den mänskliga tendensen att skjuta upp tråkiga och jobbiga uppgifter till förmån för lättare eller roligare dito. För mig kommer nog stapeldiagrammet med antal sidor, skrivtimmar, inskickade artiklar och accepterade artiklar dröka sig kvar. Det är fördelat på om nyanställda akademiker skriver i bulk (bingewriting, BW i diagrammet) eller regelbundet (RW i diagrammet). Det är tydligt att de som hävdar att de skriver bäst under press inte skriver så mycket alls.

Boice, Robert. Procrastination and Blocking : A Novel, Practical Approach. Westport, CT, USA: Greenwood Press, 1996.

Binge writers vs regular writers figur 3.1 i P&B

Senare i boken refererar Robert Boice studier som visar hur få av de som har svårt att skriva regelbundet väldigt sällan erbjuds att stanna kvar på universitetet trots att det i regel varit målet både för personen ifråga och universitetet som anställt henne vederbörande.

Boken handlar om forskningen som har gjorts på skrivkramp, svårigheter att organisera sig och andra problem som uppstår när saker som behöver göras, för tillfället kan skjutas upp. Boken refererar de studier som har gjorts och efter att ha läst den har jag i alla fall en betydligt klarare bild av vad som händer när man skjuter upp saker. Hur vanligt det är. Vilka de vanliga konsekvenserna är. Och hur psykologer har försökt komma åt problemet genom åren

Procrastination and blocking är alltså inte en bok som vänder sig till dig som har problem med det titeln innefattar. Men påverkas du av rigoröst belagda påståenden mer än käcka självhjälpsböcker kan boken ändå bidra till att du tar sig an examensarbetet, forskningsartikeln, romanen i byrålådan eller den blogg du länge tänkt skulle vara bra att starta för att skriva regelbundet…

Även om boken har drygt 20 år på nacken förmedlar den intressant forskning.

De första två kapitlen ägnas åt att gå igenom hur man ofta pratar om prokrastinering både ute på arbetsplatser som företag och universitet men också inom forskargrupper som sysslar med uppskjutandets psykologi.

Robert Boice huvudpoäng är att många hjälps åt att upprätthålla en romantisk bild av vad det innebär att skjuta upp saker idag. Både vi som har lätt att skjuta upp saker och vår omgivning. Men, är han noga med att påpeka, också psykologer och forskare vars uppgift det är att kritiskt granska psykologiska fenomen, har lätt att godta klassiska förklaringar som det är lika bra att vänta med att göra saker till inspirationen infinner sig. Att skapande, som att skriva, forska, designa etc. måste få ta den (ställ)tid det tar och att det bara är farligt för kreativiteten att försöka forcera arbetet.

På kort sikt bidrar romantisering till att den som skjuter upp slipper ångest och omgivningen slipper ta del av den. För en del signalerar uppskjutande också frihet eftersom omständigheterna uppfattas som tvingande. Vilket de förstås är på ett sätt, men många personer med fria arbeten kan i regel hitta hårdare kontrollerade jobb om det verkligen är ett önskemål.

Ett visst mått av elitism tycker sig Boice också hitta när han undersöker hur vi förhåller oss till prokrastinering och dess motsats: regelbundet arbete under lång tid. Det mystiska och kreativa hyllas gärna, att inte ha ansträngt sig måste ju innebära att man har företräden (intelligens? skaparkraft?) som gör att man inte behöver sänka sig till den nivån att man börjar plugga till tentorna långt i förväg eller skriva utkast på utkast innan texter kan anses färdiga.

Rent metodologiska brister diskuteras. Ofta använder man sig av självrapportering i tidigare studier. Ett problem när det kommer till mindre smickrande egenskaper som svårigheter att fullgöra sina åtaganden.

Boice framhåller att prokrastinering och skrivkramp måste observeras av utomstående. Det ligger också i sakens natur att negativa konsekvenser skjuts på framtiden. Därför måste resultaten dessutom studeras över längre tidsperioder.

Föga förvånande, om än inte särskilt smickrande, vänder han sig till akademin. Både studier och senare arbete inom högre utbildning och forskning kännetecknas av mycket fritt och okontrollerat arbete. Stora belöningar infinner sig inte förrän efter tre till sex år. Det kan vara examen, disputation, lektorat eller något annat som hägrar men på vägen är det mycket tristess. I dylika miljöer kan ett beteendes kortsiktiga positiva belöningar få stort genomslag även om det leder till oönskade konsekvenser för samma person på lång sikt.

Resultatet av observationsbaserad forskning ser ni i diagrammet ovan. Andra iögonfallande stapeldiagram är hur vanligt bulkskrivande är för de som i slutändan inte får så mycket skrivet och hur ofta de inte får gjort något på jobbet jämfört med de som skriver regelbundet.

Vad den stora andel som kommer till fria arbetsplatser gör är att prioritera fel. För nya lektorer tar ofta undervisning en oproportionerligt stor del av arbetstiden och skrivandet prioriterades ner. Detta trots att publikationer i regel är det som räknas om du vill lyckas inom akademien.

I de studier som refereras verkar det inte heller som om undervisningsförberedelserna resulterar i strålande kursutvärderingar (vad man sedan ska ha kursutvärderingar för är en annan sak, se min kritik här). Tvärt om. De som lägger ner för mycket tid på sin undervisning är ofta föremål för hård kritik.

Antagligen för att avtagande marginalnytta gjorde investeringen i tid meningslös, men samtidigt påverkade samspelet med eleverna eftersom deras lärare var överstressad, rädd att mista jobbet och dessutom skyllde på undervisningskraven.

I en studie prövar ett college i USA att reducera undervisningskraven med 25 procent för en del av lektorerna i hopp om att textproduktionen ska öka. Ingen skillnad i output ses.

Här, eller i alla fall någonstans i texten, är det värt att påpeka att Boice inte diskuterar prokrastinering i termer av arbetsvägran. Tvärtom menar han att många av de han studerat är väldigt frustrerade över att inte få till det som förväntas. De har ofta presterat bra under andra arbetsförhållanden, men får det betydligt tuffare när arbetsinsatsen också inbegriper schemaläggning och uppföljning av den egna tiden.

När Robert Boice ska sammanfatta vad han hittar hos alla de, upp till två tredjedelar av lektorerna han studerar, är det fyra drag han noterar. Personer som har svårt att producera under fria förhållanden är ofta:

– tyngda av allt de måste göra och hanterar det genom impulsiva rusher som lätt resulterade i misstag

– produktorienterade, vederbörande fokuserar på hur det kommer bli när texten är färdig, publicerad och gärna hyllad

– ängslig inför tanken på att arbetet kommer att granskas av utomstående (den här bloggen är ren KBT), något som både är orsak till och resultat av ovanstående

– och slutligen benägna att underskatta och överskatta arbetsinsatsen som kommer att krävas

vilket tillsammans resulterar i de svårigheter som alltså i princip kostar många jobbet.

En del interventioner studeras oh diskuteras i kapitel fyra. Jag tänker att jag publicerar ett nytt, lite kortare inlägg om det om några dagar. Inte minst för att en sak som verkar utmärka folk som klarar av att hantera sin tid är att de undviker hypomana (nästan maniska) arbetsrutiner. Troligtvis inbegriper det att man inte skriver 7 000 tecken om en bok som Procastination and blocking en fredagkväll.

Boken: Boice, Robert. Procrastination and Blocking : A Novel, Practical Approach.

Westport, CT, USA: Greenwood Press, 1996.

Annonser

En tanke på “Ironiskt nog ett 7 000-teckens inlägg om… – Procrastination and blocking av Robert Boice

  1. Ping: 10 tankar om att hantera skrivkramp och prokrastinering, fortsättning på posten om Boice bok Procrastination and blocking | På medellång sikt

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s